Ja, vad kan jag säga? Jag jobbar på Institutionen för Datavetenskap vid Umeå Universitet som lärare och studierektor. Det innebär att jag oftast jobbar med olika kurser som är relaterade till programmering på något sätt, samt att jag har hand om det löpande arbetet när det gäller våra utbildningar. Genom åren så har det blivit en hel del olika ämnen, till exempel:

  • Objektorienterad programmering – typiskt Python eller Java
  • Funktionell programmering – typiskt Haskell
  • Imperativ programmering – typiskt C eller Python
  • Programvaruutveckling (Software Engineering)
  • Databaser
  • Programspråk
  • Människa-dator interaktion
  • Systemprogrammering
  • Mikrodatorteknik
  • Etc

Nog har jag min favoriter bland de olika kurserna och skulle gärna ägna mig mer åt dessa ämnen … men så är inte min arbetssituation. Istället så undervisar jag ämnen som befinner sig rätt långt från varandra, detta innebär att jag inte är speciellt duktig på nånting utan är väl snarast en generalist. Eller för att citera ett av mina barn “du kan inte jättemycket om nånting, du lite grann om jättemycket” … och det är väl en ganska bra beskrivning av mig.

Nån gång emellanåt så lyckas jag snika in lite forskning på min fritid. Det innebär att jag försöker förstå hur människor lär sig att programmera. Av någon anledning så tycker jag att det är ganska intressant att försöka förstå hur folk tänker när de lär sig att programmera. Egentligen så tycker jag att det rent generellt är intressant att observera människor och försöka förstå varför de uppför sig som de gör. Detta gäller inte bara programmering utan rent generellt, att se hur människor interagerar i olika grupper är väldigt intressant.

Om du vill veta lite mer om vad jag gör på jobbet så kan du kolla på dessa länkar: